10.1 Jelző rendszer

A villamos-szigetelés ellenőrzős rendszer alkalmazásának célja

Az előszigetelt csővezetékrendszerbe épített villamos ellenőrző rendszerrel a hőszigetelő réteg állapota folyamatosan ellenőrizhető, a nedvesedés bekövetkezése és az átnedvesedés helye kimutatható akár a köpenycső károsodása, akár pedig a haszoncsövön keletkező tömítetlenség az oka a hőszigetelő rétegben észlelt nedvességnek.

Működési elv

A hőszigetelő anyag nedvesedése következtében az anyag termikus tulajdonságaival együtt a villamos szigetelési ellenállás is megváltozik. Az ellenőrző rendszer a hőszigetelő anyag villamos szigetelési ellenállásának a csökkentését érzékeli az átnedvesedési helyen. A villamos szigetelési ellenállás – méréssel az érzékelő ér mentén valahol bekövetkezett nedvesedés ténye  mutatható csak ki, de a mérőrendszer áramköreivel a hiba pontos helye is meghatározható. A villamos hibajelző rendszer folyamatos és időszakos méréssel működő változatban létesíthető. A csővezeték hálózatképét figyelembe véve néhány 100 m hosszúságú, egymástól független mérőhurkok alakíthatók. Az érzékelő érbe minden egyes csőkötésnél, valamint a cső kezdeténél és végénél egy – egy fix értékű villamos ellenállások darabszáma a 100 –at nem haladhatja meg.

Az ellenőrző rendszer fő elemei:

Időszakos méréssel üzemelő jelzőrendszer

Ennél a kivitelnél a mérőhurok két vége megfelelően kiképzett dugaszoló aljzatban végződik, melyet a csővezeték aknájában, vagy egyén alkalmas helyen helyeznek el. Az ellenőrzés hordozható kézi műszerrel a helyszínen történik, mely a hibát és a hiba helyét kimutatja.

Folytonos méréssel működő ellenőrző rendszer

A mérőhurok beépített mérőkészülékhez csatlakoznak, így folyamatos mérésen alapuló ellenőrzésre és hibahely – meghatározásra van lehetőség. Ennek előnye elsősorban nagyobb kiterjedésű, bonyolultabb csőrendszerek körében van. Ez esetben a hőszigetelés átnedvesedésének hibajelzése központi helyre fut be. A hibahely meghatározása hordozható kézi műszerrel történik.

Beépítés

A villamos ellenőrző rendszerek az ISOLAR – rendszerű előszigetelt csővezetékbe beépíthetők. E mellett egyéb rendszerű hőszigetelt csővezetékek állapotának ellenőrzésére is alkalmas.